NATUM ANTE MORTEM
Radošā komanda- Pamela Butāne
                                Beatrise Zaķe
                                Inga Tropa
                                Kaspars Dumburs
                                Anastasija Rekuta-Džordževiča
                                Oskars Vīksne- Florencs
Izrāde par nāvi
Back to Top